blog1

Tax on Land/House.

Tax payment system in Nepal when Buying, Selling and Constructing.

read more
blog1

Your temple space key to your happiness.

A few amazaing Gharsansar tips as per Vastu Guru Pramananda.How to Make Puja Temple area of home as per Vastu.

read more
blog1

आम्दानी सही नहुनु - आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुनु - पैसाको सही बचत गर्न नसक्नु (वास्तु दोष)?

घरमा वास्तु दोष समस्याको कारणले गर्दा पैसा बचत नहुने समस्याले पिरोलिएका छ ?

read more
blog1

नयाँ नियम नयाँ व्यवस्था घरजग्गा कारोबारको लागि कस्तो हुने।

नयाँ नियम नयाँ व्यवस्था घरजग्गा कारोबारको लागि कस्तो हुने। अब सरकारले व्यक्ति व्यक्तिबाट  हुने घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरि नयाँ   निति ल्याउन लागेको छ। 

read more